המשרד מתמחה במתן שירותים ללקוחות מוסדיים ופרטיים. המשרד אף נותן שירות משפטי מקיף בתחומים מגוונים, ובהם ליטיגציה, מקרקעין, נזיקין, חוזים, עבודה, ואף מייצג בהליכי גבייה בהוצאה בפועל חברות
מסחריות כגון חברות ליסינג, דלק, יבוא ויצוא, פרסום ועוד.
על רשימת לקוחות המשרד נמנים כיום הלקוחות המפורטים להלן: עיריית ירושלים, המועצה המקומית מטה יהודה, עיריית אילת, חברת ERNמקבוצת ויזה כאל (ייצוג כלל ארצי), רשות השידור (ייצוג כלל ארצי), בנק
דיסקונט לישראל בע"מ (מחוז ירושלים והדרום), בנק לאומי למשכנתאות (מחוז ירושלים), בנק מרכנתיל דיסקונט (מחוז ירושלים והדרום), בנק מזרחי
טפחות (מחוז אילת), בנק אוצר החייל (מחוז אילת), תאגיד המים עין נטפים,
סוכנויות פז גז וסופר גז באילת, כמו גם מספר מלונות באילת. המשרד מייצג את בנק מרכנתיל דיסקונט עוד משנת 2003, הן את מחלקת הגבייה והן את מחלקת האשראים המיוחדים, וזאת בתביעות בנקאיות ובהליכי
כינוס ומימוש נכסים, ובהליכי גבייה מטעם הבנק.
המשרד פועל על פי ומכח פקודת המיסים גבייה ומכח פקודת העיריות, וייצג, מטעם משרד הפנים, בין היתר, את הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים, ואת היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.
המשרד מתמחה במתן שירותים ללקוחות מוסדיים ופרטיים. המשרד אף נותן שירות משפטי מקיף בתחומים מגוונים, ובהם ליטיגציה, מקרקעין, נזיקין, חוזים, עבודה, ואף מייצג בהליכי גבייה בהוצאה בפועל חברות
מסחריות כגון חברות ליסינג, דלק, יבוא ויצוא, פרסום ועוד.
על רשימת לקוחות המשרד נמנים כיום הלקוחות המפורטים להלן: עיריית ירושלים, המועצה המקומית מטה יהודה, עיריית אילת, חברת ERNמקבוצת ויזה כאל (ייצוג כלל ארצי), רשות השידור (ייצוג כלל ארצי), בנק
דיסקונט לישראל בע"מ (מחוז ירושלים והדרום), בנק לאומי למשכנתאות (מחוז ירושלים), בנק מרכנתיל דיסקונט (מחוז ירושלים והדרום), בנק מזרחי
טפחות (מחוז אילת), בנק אוצר החייל (מחוז אילת), תאגיד המים עין נטפים,
סוכנויות פז גז וסופר גז באילת, כמו גם מספר מלונות באילת. המשרד מייצג את בנק מרכנתיל דיסקונט עוד משנת 2003, הן את מחלקת הגבייה והן את מחלקת האשראים המיוחדים, וזאת בתביעות בנקאיות ובהליכי
כינוס ומימוש נכסים, ובהליכי גבייה מטעם הבנק.
המשרד פועל על פי ומכח פקודת המיסים גבייה ומכח פקודת העיריות, וייצג, מטעם משרד הפנים, בין היתר, את הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים, ואת היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.